Museale collectie - CK Consultancy

Museale collectie, inkomende- en uitgaande bruiklenen

Museale collectie

Het verzekeren van museale collecties, inkomende- en uitgaande bruiklenen is maatwerk. Specifieke polisvoorwaarden zijn daarvoor ontwikkeld terwijl het aantal verzekeraars en makelaars, die hierin gespecialiseerd zijn, relatief klein is.

De polisvoorwaarden van verzekeraars die niet hierin gespecialiseerde zijn, blijken steeds verre van voldoende te zijn. In geval van verlies of schade kan dit tot teleurstelling leiden.

In het verlengde van de van toepassing zijnde, ongeschikte polisvoorwaarden blijkt bovendien vrijwel altijd dat het premieniveau te hoog is.

Ik maak een analyse van de realistische verzekeringsbehoefte en beoordeel vervolgens of de lopende verzekering daarin voorziet.

Desgewenst geef ik onafhankelijk advies over waar elders – ter zake deskundige verzekeraars, makelaars – offerten aangevraagd zou kunnen worden.

Museale collectie, inkomende- en uitgaande bruiklenen

Museale collectie

Het verzekeren van museale collecties, inkomende- en uitgaande bruiklenen is maatwerk. Specifieke polisvoorwaarden zijn daarvoor ontwikkeld terwijl het aantal verzekeraars en makelaars, die hierin gespecialiseerd zijn, relatief klein is.

De polisvoorwaarden van verzekeraars die niet hierin gespecialiseerde zijn, blijken steeds verre van voldoende te zijn. In geval van verlies of schade kan dit tot teleurstelling leiden.

In het verlengde van de van toepassing zijnde, ongeschikte polisvoorwaarden blijkt bovendien vrijwel altijd dat het premieniveau te hoog is.

Ik maak een analyse van de realistische verzekeringsbehoefte en beoordeel vervolgens of de lopende verzekering daarin voorziet.

Desgewenst geef ik onafhankelijk advies over waar elders – ter zake deskundige verzekeraars, makelaars – offerten aangevraagd zou kunnen worden.

Uitgaande bruiklenen

Als de bruikleennemer voor de verzekering van de bruikleen zorgdraagt, is het de vraag of die verzekering voldoet aan de eisen van de bruikleengever. Wanneer dan ook een indemniteitsregeling van toepassing is, wordt het beantwoorden van die vraag nog lastiger.

Ik analyseer de verzekering van de bruikleennemer, of de van toepassing zijnde indemniteitsregeling respectievelijk de combinatie ervan aan de eisen/behoefte van de bruikleennemer voldoen.

Uitgaande bruiklenen

Als de bruikleennemer voor de verzekering van de bruikleen zorgdraagt, is het de vraag of die verzekering voldoet aan de eisen van de bruikleengever. Wanneer dan ook een indemniteitsregeling van toepassing is, wordt het beantwoorden van die vraag nog lastiger.

Ik analyseer de verzekering van de bruikleennemer, of de van toepassing zijnde indemniteitsregeling respectievelijk de combinatie ervan aan de eisen/behoefte van de bruikleennemer voldoen.