Cees Kortleve – CK Consultancy

Cees Kortleve - CK Consultancy

Zo’n veertig jaar was ik als makelaar in verzekeringen werkzaam in de co-assurantiemarkt. Primair in de sector brandverzekeringen, daarna ook in het verzekeren van kunstobjecten; museale collecties, inkomende- en uitgaande bruiklenen, particuliere- en corporate collecties, voorraden van kunsthandelaren.

Bij de ontwikkeling van de Nederlandse Indemniteitsregeling heb ik geadviseerd. Uitgangspunt: het optimum bereiken van enerzijds een relatief hoge premiereductie en anderzijds het financiële risico, dat de overheid op zich neemt, te beperken. En daarnaast ook voorkomen dat de combinatie regeling-verzekering ertoe zou leiden dat bruikleengevers de voorkeur eraan geven de bruikleen zelf te verzekeren.

Vanaf 1978 ben ik betrokken geweest bij het samenstellen van allerlei polisvoorwaarden, primair voor mijn toenmalige werkgevers en daarna voor derden. Uitgangspunt: polisvoorwaarden moeten toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk voor de klant (de leek) zijn.

In verschillende posities was ik bij allerlei commissies in de co-assurantiemarkt betrokken. Ik was initiatiefnemer voor het samenstellen van beurspolissen – als basisvoorwaarden – voor gebruik in de co-assurantiemarkt sector brand.

Ik geef klanten onafhankelijk advies (eigenlijk ‘meedenken’) met betrekking tot de gewenste verzekeringen en (her-)schrijft polisvoorwaarden in opdracht van makelaars en verzekeraars.

Cees Kortleve – CK Consultancy

Zo’n veertig jaar was ik als makelaar in verzekeringen werkzaam in de co-assurantiemarkt. Primair in de sector brandverzekeringen, daarna ook in het verzekeren van kunstobjecten; museale collecties, inkomende- en uitgaande bruiklenen, particuliere- en corporate collecties, voorraden van kunsthandelaren.

Bij de ontwikkeling van de Nederlandse Indemniteitsregeling heb ik geadviseerd. Uitgangspunt: het optimum bereiken van enerzijds een relatief hoge premiereductie en anderzijds het financiële risico, dat de overheid op zich neemt, te beperken. En daarnaast ook voorkomen dat de combinatie regeling-verzekering ertoe zou leiden dat bruikleengevers de voorkeur eraan geven de bruikleen zelf te verzekeren.

Vanaf 1978 ben ik betrokken geweest bij het samenstellen van allerlei polisvoorwaarden, primair voor mijn toenmalige werkgevers en daarna voor derden. Uitgangspunt: polisvoorwaarden moeten toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk voor de klant (de leek) zijn.

In verschillende posities was ik bij allerlei commissies in de co-assurantiemarkt betrokken. Ik was initiatiefnemer voor het samenstellen van beurspolissen – als basisvoorwaarden – voor gebruik in de co-assurantiemarkt sector brand.

Ik geef klanten onafhankelijk advies (eigenlijk ‘meedenken’) met betrekking tot de gewenste verzekeringen en (her-)schrijft polisvoorwaarden in opdracht van makelaars en verzekeraars.